Dostavník od pana doktora

Dostavník od pana doktora

Divoký západ vyrobený na Vysočině

V roce 2007, koncem měsíce listopadu, odešel navždy na druhý břeh řeky života dlouholetý dobrý přítel naší rodiny Prof. MUDr. Karel Dvořák, DrSc. Veřejnosti byl známý jako skvělý odborník v oboru patologie. Právě jemu patří má další vzpomínka.

Náš přítel celá dlouhá léta dobře věděl o mé vášni pro sbírání hraček a jednoho krásného dne mě překvapil dárkem. Věnoval mi svoji prastarou hračku, kterou byl kdysi sám obdarován. Zajímavé však bylo, že tato hračka ho neprovázela od dětství, jak by se dalo předpokládat, nýbrž ji dostal až v dospělém věku. Již tehdy se jednalo vlastně o starožitnost, neboť hračka pocházela z počátku 20. století.

Představuje pár dřevěných koní zapřažených do dřevěného kočáru, který je jakousi kombinací drožky a dostavníku současně. Divákovi se při pohledu na dávný dopravní prostředek okamžitě vybaví představa westernových filmů a dlouhé jízdy prérií. Až na skutečnost, že mohutně stavěné figurky koníků připomínají spíše robustní valachy, než rychlonohé hřebce.

Hračku přivedly na svět šikovné ruce anonymního uměleckého výtvarníka z Vysočiny. 
Přesto, že dostavník je dnes prázdný, můžeme předpokládat, že kdysi vozil figurky pasažérů obtěžkaných zavazadly.

Dnes ovšem vozka sedící vpředu na kozlíku své zákazníky již dávno dopravil na místo určení a odešel se posilnit před další jízdou. 

Evropská unieRegionální operační program JihovýchodJihonoravský kraj